دسته‌بندی

کاشت مو

کاشت مو در جای زخم و بخیه

انجام پیوند فولیکول و کاشت مو روی بافت اسکار و جای زخم امکان پذیر است اما کاشت مو روی اسکار با کاشت موی معمولی
مشاوره